รอบ1.jpg

ข่าวสาร

กิจกรรม

WORKSHOP

2-3 กุมภาพันธ์ 2564

ARCHVU X NBK

@ตลาดไนท์บ้านเกาะ NBK

“เปลี่ยนตึกร้างให้เป็น Creative space”

อ่านเพิ่มเติม
GRADUATE

12 ธันวาคม 2563

พิธีประสาทปริญญาบัตร 

ประจำปีการศึกษา 2562

บัณฑิตคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล รุ่นที่ 21 

อ่านเพิ่มเติม
TRIP

24 สิงหาคม 2563

ศึกษาดูงานก่อสร้าง  

@เดอะริช คอนโดมิเนียม

ออกแบบโดยบริษัท โคออดิเนต อาคิเท็ค และ บริษัทชาญสุคอนสตรัคชั่น

อ่านเพิ่มเติม
WORKSHOP

25 มกราคม 2564

ปรับปรุงภูมิทัศน์ลานพระพุทธรูป @รพ.ขามทะเลสอ

บูรณาการกับรายวิชาภูมิสถาปัตยกรรม และรายวิชาสถาปัตยกรรมไทย

อ่านเพิ่มเติม
TRIP

1 ธันวาคม 2563

ศึกษาดูงานก่อสร้าง

@QC CONCRETE AND CONSTRUCTION

ศึกษาดูงานในรายวิชาก่อสร้างอาคาร

อ่านเพิ่มเติม
WORKSHOP

9 สิงหาคม 2563

บริการวิชาการแก่สังคม

วางผังบริเวณศูนย์เรียนรู้เกษตรอินทรีย์ชุมชน ริมบึงพุดซา ร่วมสร้างกับวิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรีย์ตำบลพุดซา 

TRIP

18 ธันวาคม 2563

ศึกษาดูงานสถาปัตยกรรม @โรงแรมเดอะสิงหาโฮเทล

เข้าเยี่ยมชมผลงานการออกแบบปรับปรุงอาคารของศิษย์เก่า นายพงษ์ศักดิ์ จงหมายกลาง

อ่านเพิ่มเติม
TRIP

1 กันยายน 2563

ศึกษาดูงานสถาปัตยกรรม @โรงแรมไอซาน่า โคราช

เข้าศึกษาดูงาน การออกแบบและงานระบบอาคาร

อ่านเพิ่มเติม

LECTURER' BLOG

IMG_8620-1.jpg

3 กรกฎาคม 2563

การปรับตัวขึ้น 60 % ภายใน 3 ปี ของราคาขายโครงการคอนโดมิเนียมในโคราช

โดย อ.ธีระเดช จีนจะโปะ

POSTER2.jpg

23 มิถุนายน 2563

4RESTER :

Application เพื่อการอนุรักษ์

ต้นไม้ในเมือง

โดย อ.ดร.ศิริวัฒน์ สาระเขตต์

15 เมษายน 2563

สถาปัตยกรรม หลังโควิด -19  Architecture after COVID-19

โดย อ.ดร.ศิริวัฒน์ สาระเขตต์