รอบ1.jpg

ประกาศ

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล

เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าสัมภาษณ์เพื่อศึกษาต่อระดับปริญญาตรี

 

ด้วยมหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล เปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต (สถ.บ.) หลักสูตร 5 ปี สาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ (หลักสูตรได้ผ่านการรับรองโดยสภาสถาปนิก) ประจำปีการศึกษา 2564 ทางคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล ขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกรอบที่ 1 การรับตรงอิสระ 

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล

  • ARCHVU_FB
  • Vimeo - ARVU
  • ARCHVU_IG

ชั้น 4 อาคารขวัญเงิน 

84 หมู่ 4

ถนนมิตรภาพ – หนองคาย

ตำบลบ้านเกาะ อำเภอเมือง

จังหวัดนครราชสีมา 30000

โทร : 044-009-711 (ต่อ 405)

TOP

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

© 2021 Faculty of Architecture Vongchavalitkul University

  • ARCHVU_FB
  • Vimeo - Black Circle
  • ARCHVU_IG