คอร์สออนไลน์

ARCHITECTURE  FOR  BEGINNER COURSE

คอร์ส  ARCHITECTURE FOR BEGINNER 

เริ่มลงทะเบียน 22 เมษายน - 3 พฤษภาคม 2563 

เริ่มเรียน 4 - 12 พฤษภาคม 2563

ไม่มีพื้นฐานก็สามารถเรียนได้

ไม่เสียค่าใช้จ่าย

ทำความรู้จัก

สถาปัตยกรรม/ สถาปนิก

เรียน

FREE

รายละเอียดคอร์ส :

วันที่

เวลา

เนื้อหา

ผู้สอน

04/05/63

9.00-12.00น.

ทำความรู้จักสถาปัตยกรรม สถาปนิกที่ควรรู้จัก

อ.ดร.ศิริวัฒน์ สาระเขตต์

05/05/63

9.00-12.00น.

พื้นฐานวาดเส้น  คน รถ ต้นไม้ ฯลฯ

อ.เปาลิน เวชกามา

06/05/63

9.00-12.00น.

การเขียนทัศนียภาพเบื้องต้น

อ.บุศรา สำราญเริงจิตต์

07/05/63

9.00-12.00น.

การจัดองค์ประกอบทางศิลป และองค์ประกอบทางสถาปัตยกรรม

ผศ.กรุง กุลชาติ

08/05/63

9.00-12.00น.

การเขียนแบบ 2 มิติและสัญลักษณ์ประกอบแบบ

อ.รังสรรค์ ตาลจรัส

11/05/63

9.00-12.00น.

สัดส่วนมนุษย์ และการออกแบบภายในเบื้องต้น

อ.นงนุช เสนคำ

12/05/63

9.00-12.00น.

การทำ Sketch Design

อ.ธีระเดช จีนจะโปะ

ปิดลงทะเบียน
ปิดลงทะเบียน