FIELD TRIP

@ BANGKOK

FIELD TRIP @BANGKOK

 

 

24-25 มกราคม 2562

 

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล ได้จัดโครงการศึกษาดูงานสถาปัตยกรรมนอกสถานที่ ซึ่งเป็นการเรียนรู้นอกห้องเรียนผ่านประสบการณ์จริงควบคู่ไปกับการเรียนรู้ในห้องเรียน เพื่อกระตุ้นทัศนคติในการเรียนรู้ของนักศึกษา ให้เกิดการพัฒนาทางวิชาการอย่างเป็นระบบ โดยในวันที่ 24 มกราคม 2562 ได้เข้าศึกษาดูงาน ณ โรงงาน SCG Precast เขตนิคมอุตสาหกรรมหนองแค จังหวัดสระบุรี รับฟังการบรรยายโดยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญจาก SCG อธิบายถึงความเป็นมาของระบบสำเร็จรูปเทคโนโลยี ขั้นตอนในการผลิตชิ้นส่วนสำเร็จรูป หลังจากฟังบรรยาย เจ้าหน้าที่ได้ให้นักศึกษาทุกคนเตรียมใส่ชุดอุปกรณ์เพื่อความปลอดภัยในการเยี่ยมชมโรงงานจริง ที่มีกระบวนการผลิตชิ้นส่วนวัสดุก่อสร้างอย่างเป็นขั้นตอน ซึ่งเป็นการผลิตที่ผสมผสานระหว่างเครื่องจักรและคนงานอย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมทั้งเยี่ยมชมบ้านตัวอย่างที่นำระบบสำเร็จรูป และผลิตภัณฑ์จาก SCG นำมาประกอบติดตั้งใช้งานได้จริง ในช่วงบ่ายเยี่ยมชม ICON SIAM ซึ่งเป็นโครงการพัฒนาพื้นที่เชิงพาณิชยกรรมแบบผสม ตั้งอยู่ริมแม่น้ำเจ้าพระยา ประกอบด้วยศูนย์การค้าครบวงจร อาคารชุดเพื่อพักอาศัย และพื้นที่กิจกรรมสาธารณะแก่ผู้เข้าใช้บริการบริเวณหน้าโครงการ จุดเด่นที่ดึงดูดสายตามากที่สุดคืองานสถาปัตยกรรมที่โดดเด่นสะดุดตา มีส่วนผสมสถาปัตยกรรมไทยกับวัสดุสมัยใหม่ และเทคโนโลยีอย่างลงตัว ในคืนนี้เข้าพักผ่อนที่สลีปบล็อก โฮสเทล สุขุมวิท 22 สิ่งที่น่าสนใจ คือ การนำตู้คอนเทนเนอร์เก่ามาจัดวางเรียง และตกแต่งอาคารให้เป็นอาคารพักอาศัยได้อย่างน่าสนใจ

ชมพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ (Museum Siam) ซึงเป็นอาคารเก่าสมัยรัชการที่ 6 ที่นำมาปรับปรุงเป็นพิพิธภัณฑ์โดยกรมศิลปากร ทำการจัดแสดงนิทรรศการว่าด้วยเรื่องราวของความเป็นไทยในมุมต่างๆ พร้อมกันกับการร่วมกิจกรรมในเส้นทางที่สนุกสนาน เพลิดเพลิน ทั้งนี้คณะศึกษาดูงานได้รับความกรุณาจากสถาปนิกประจำพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ บรรยายแนวความคิดในการปรับปรุงอาคารเพื่อเป็นสถานที่ตั้งสถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ และแนวความคิดในการออกแบบจัดนิทรรศการถาวรและนิทรรศการชั่วคราว เพิ่มประสบการณ์จริงให้แก่นักศึกษาก่อนเข้าสู่กระบวนการออกแบบในรายวิชาออกแบบสถาปัตยกรรมและการออกแบบสถาปัตยกรรมภายใน ช่วงบ่าย เยี่ยมชมป่ากลางกรุง ชมสถานที่เชิงนิเวศที่นำอาคารกับธรรมชาติเข้ามาอยู่ร่วมกันได้อย่างลงตัว และน่าสนใจ อาคารหลักตกแต่งด้วยวัสดุเลียนแบบธรรมชาติที่คล้ายคลึงกัน ในส่วนไฮไลท์ของโครงการนี้คือหอคอยสูง เพื่อชมวิว 360 องศา และเดินทางบนสะพานเรียนรู้ธรรมชาติ จากนั้นเดินทางกลับจังหวัดนครราชสีมาโดยสวัสดิภาพ

Rangsan