พิพิธภัณฑ์สัตวน้ำ จังหวัดภูเก็ต
WATER LIFE AQUARIUM AT PHUKET
สถานที่ตั้งของโครงการ : ตำบลเกาะแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต         

ผลงานโดย ปิยบุตร อาวะบุตร

อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ผศ.กรุง กุลชาติ

      การออกแบบสถาปัตยกรรมที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับสิ่งมีชีวิตหลากหลายชนิด เช่น สัตว์น้ำ สัตว์เลื้อยคลาน และสัตว์ครึ่งบก – ครึ่งน้ำ  ซึ่งจะต้องมีส่วนของงานระบบพิเศษ LSS (LIFE SUPPORT SYSTEMS) เข้ามาใช้งาน ดังนั้นในการออกแบบพื้นที่ใช้สอยต่าง ๆ จึงต้องคำนึงถึงเรื่องนี้เป็นพิเศษ

      นอกจากการออกแบบการจัดวางพื้นที่สำหรับสัตว์ที่จัดแสดง และการจัดพื้นที่สำหรับงานระบบให้มีความสัมพันธ์กันแล้วนั้น อีกด้านนึงยังคงต้องคำนึงถึงการใช้งานพื้นที่ของมนุษย์อีกด้วย เช่น พื้นที่ต้อนรับ, พื้นที่จำหน่ายตั๋วเข้าชม, ห้องออดิโทเรียม, พื้นที่จัดแสดงทางน้ำของโลมา, ร้านจำหน่ายสินค้าที่ระลึก, สวนน้ำ, พื้นที่วางเครื่องงานระบบต่าง ๆ , พื้นที่การทำงานของเจ้าหน้าที่ภายในโครงการ,ระยะการเดินชมภายในส่วนจัดแสดง, พื้นที่ยืนชมนิทรรศการ, พื้นที่นั่งพักในระหว่างการชม, ห้องน้ำภายในพื้นที่จัดแสดง ฯลฯ การนำองค์ประกอบทั้งหมดมารวมกันในโครงการต้องศึกษาข้อมูลในหลายๆ ด้าน จากนั้นจึงวางแนวความคิด ประกอบกับการจัดทำแบบร่าง, ตัดแมสโมเดล เพื่อดูภาพรวม

หลังจากที่ข้อมูล และองค์ประกอบต่าง ๆ โครงสร้างอาคาร งานระบบอาคาร แนวความคิด ทุกอย่างเริ่มจะลงตัว จึงทำการออกแบบรูปด้าน การเลือกใช้วัสดุต่าง ๆ ที่มีประโยชน์สูงสุดต่อตัวอาคาร และมีความสวยงามร่วมด้วย จัดสรรพื้นที่ภายนอกอาคารด้วยการจัดเป็นพื้นที่สวนสำหรับพักผ่อนในระหว่างรอการเข้าชม หรือตามอัธยาศัย อีกทั้งสวนที่ออกแบบมานั้นยังช่วยในเรื่องการลดมลภาวะภายนอกโครงการที่อาจจะก่อให้เกิดผลกระทบภายในโครงการ

      จากที่ได้กล่าวมาข้างต้นจึงเกิดเป็นโครงการ “ WATER LIFE AQUARIUM AT PHUKET “ ซึ่งเป็นสถานที่ท่องเที่ยวในจังหวัดภูเก็ต ประเทศไทย ที่มีการจัดแสดงสัตว์น้ำ หรือสัตว์อื่น ๆ หลากหลายสายพันธ์ ทั้งสัตว์น้ำจืด น้ำกร่อย และน้ำเค็ม มีตั้งแต่ขนาดเล็กสุด 5 เซนติเมตร ไปจนถึงขนาดใหญ่สุด 5 เมตร ให้นักท่องเที่ยวทุกเพศ ทุกวัย สามารถเข้ามาเยี่ยมชม อีกทั้งยังมีสวนน้ำ การแสดงโลมา ร้านอาหารของทางโครงการสำหรับเปิดให้บริการแก่นักท่องเที่ยวอีกด้วย โครงการนี้ยังถูกสร้างขึ้นมาเพื่อช่วยฟื้นฟูเศรษฐกิจของจังหวัดภูเก็ต ตลอดไปจนถึงสามารถช่วยสร้างอาชีพ สร้างรายได้ให้กับคนในพื้นที่อีกด้วย

Perspectives

Presentation Board

Mr. Piyabutr Arwabutr

Email address : l3chekza@hotmail.com