สนามฟุตบอลสีสวาทและศูนย์ฝึกฟุตบอล
(SRISWAT STADIUM AND FOOTBALL ACADEMY)
สถานที่ตั้งของโครงการ : อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา

ผลงานโดย นาย ภูชิต มาฤาษี 

อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ อาจารย์ ดร.ศิริวัฒน์  สาระเขตต์

            สโมสรฟุตบอล นครราชสีมา มาสด้าเอฟซี ถือได้ว่าเป็นทีมฟุตบอลของจังหวัดที่มีผลงานที่ค่อนข้างดี และมีผู้ชมที่เป็นผู้ติดตามมากเป็นอันดับที่ 5 ของทุกสโมสรในไทยลีค ซึ่งมีการตอบรับที่ดีของแฟนบอลของทางจังหวัดและมีแฟนบอลทีมเยือนที่ตามมาเชียร์ทีมที่ตัวเองชื่นชอบอีกด้วยทำให้มีแฟนบอลจำนวนมากเข้าชมการแข่งขันในทุกๆการแข่งขัน อีกทั้งทางจังหวัดนครราชสีมายังมีโครงการต่างๆที่อำนวยความสะดวกทางด้านการคมนาคมทำหน้าการเดินทางมารับชมการแข่งขันมีความสะดวก ดังนั้นโครงการสนามฟุตบอลสีสวาท จึงมีความสำคัญในด้านการรับรองผู้ชมที่เข้ามาชมการแข่งขันและเป็นสถานที่ท่องเที่ยวและเป็นแลนด์มาร์คแห่งใหม่ของจังหวัด

           โครงการการออกแบบสนามฟุตบอลสีสวาทและศูนย์เยาวชน สโมสรนครราชสีมา มาสด้า เอฟซี จังหวัดนครราชสีมา มุ่งเน้นด้านการรองรับของผู้ติดตามของทีมเหย้าและทีมเยือนที่เข้าชมการแข่งขันในทุกรอบของสโมสรนครราชสีมา มาสด้า เอฟซี ที่ทำการแข่งขันภายในบ้านของตัวเอง ปัจจุบันสโมสรนครราชสีมา มาสด้า เอฟซี มีผู้ติดตามชมเป็นอันดับที่ 5 ของทีมฟุตบอลทั้งหมดในไทยลีคขั้นตอนการศึกษาค้นคว้าเพื่อนำมาใช้ในการออกแบบโครงการสนามฟุตบอล มี 4 ขั้นตอน ได้แก่ การคาดการณ์ความเป็นไปได้ของโครงการ ข้อกำหนด กฎหมายที่เกี่ยวข้อง  มาตรฐานของสนามฟุตบอล และการเลือกที่ตั้งของโครงการ ทั้งหมดนี้คือการหาศักยภาพของโครงการสนามฟุตบอลสีสวาทและศูนย์ฝึกฟุตบอล สโมสรนครราชสีมา มาสด้า เอฟซี ที่จะเกิดขึ้น ก่อนที่จะพิจารณาองค์ประกอบต่างๆในขั้นตอนการออกแบบต่อไป และเนื่องจากโครงการนี้ มีขนาดใหญ่และสัมพันธ์กับบริบทในระดับประเทศและเมืองที่เป็นที่ตั้ง ขั้นตอนการออกแบบจึงมีการคำนึงถึงการวางผังและการออกแบบอาคาร เพื่อความสะดวกในการเข้าใช้งานและการสัญจรของผู้คน เนื่องมีการเข้าใช้งานของผู้คนจำนวนมาก การพิจารณาการวางผังเส้นทางสัญจร การเชื่อมต่อสาธารณูปโภค สาธารณูปการต่างๆในโครงการเข้าสู่อาคาร เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการใช้งานอย่างสูงสุด เนื่องจากการออกแบบโครงการสนามฟุตบอล จะต้องเป็นไปตามมาตรฐานสากลกำหนด ดังนั้น ส่วนหนึ่งของการพัฒนาแบบคือ การศึกษาค้นคว้าและตรวจสอบผลงานการออกแบบกับมาตรฐานต่างๆ เมื่อมีความถูกต้องชัดเจนและองค์ประกอบต่างๆมีประสิทธิภาพใช้งานดีแล้ว จึงจะเป็นการพัฒนาด้านสุนทรียภาพของที่ว่างและอัตลักษณ์ต่างๆของสนาม โครงการสนามฟุตบอลสีสวาทและศูนย์ฝึกฟุตบอล สโมสรนครราชสีมา มาสด้า เอฟซี จึงดำเนินการตามขั้นตอนดังกล่าวเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการให้บริการพร้อมกับสุนทรียภาพทางด้านสถาปัตยกรรม

Perspectives

Presentation Board

Mr.Poochit    Maruesee

Email address : poochit_mar@vu.ac.th