Search
  • teeradatjen

การปรับตัวขึ้น 60 % ภายใน 3 ปี ของราคาขายโครงการคอนโดมิเนียมในโคราช

Updated: Jul 3, 2020

ปัจจุบัน จังหวัดนครราชสีมา (โคราช ) มีการเกิดขึ้นของที่อยู่อาศัยแนวดิ่งหรือ คอนโดมิเนียมจำนวนมาก ในช่วงปี พ.ศ.2556-2559 เป็นช่วงที่ผู้เขียนได้เก็บข้อมูลกลุ่มอาคารคอนโดมิเนียมที่เกิดขึ้น ในจังหวัดนครราชสีมาเพื่อศึกษาถึงรูปแบบทางสถาปัตยกรรม และราคา ที่ผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ (Developer) ได้สร้างขึ้นในจังหวัด การเกิดขึ้นของที่อยู่อาศัยประเภท “คอนโดมิเนียม” เป็นอาคารพักอาศัยที่ตอบสนองเมืองที่มีพื้นที่จำกัด สะท้อนให้เห็นถึงการเปลี่ยนผ่านเข้าสู่ “สังคมเมือง” โดยประชากรย้ายเข้ามาอยู่ในเขตเมืองมากขึ้น ขนาดครอบครัวในเขตเมืองเล็กลง วิถีชีวิตที่สัมพันธ์กับโครงสร้างพื้นฐานที่ระบบขนส่งเป็นตัวยึดโยงขอบเขตเมืองให้เป็นเนื้อเดียวกัน ภูมิทัศน์การบริโภคนิยมใช้ห้างสรรพสินค้า ที่ดินที่มีอยู่อย่างจำกัดและราคาสูง ซึ่งเป็นผลปัจจัยที่ก่อให้เกิดที่อยู่อาศัยประเภทคอนโดมิเนียม หากปัจจุบันในปี 2563 พบว่าโครงการยังเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องอีกจำนวนมาก โดยบทความนี้จะนำเสนอความแตกต่างของ โครงการคอนโดมิเนียมช่วงปี ( 2556 – 2559 ) กับช่วงปี ( 2560 -2563 ) เพื่อแสดงให้เห็นพัฒนาการและแนวโน้มของการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ที่จะเกิดขึ้นดังนี้


1. การเติบโตขึ้นของราคาขาย

โครงการคอนโดมิเนียมช่วงปี ( 2556 – 2559 ) มีราคาเฉลี่ยสูงสุดอยู่ที่ 51,724 บาทต่อตารางเมตร ราคาเฉลี่ยต่ำสุดอยู่ที่ 45,455 บาทต่อตารางเมตร และราคากลางเฉลี่ยที่ 47,442 บาทต่อตารางเมตร แต่ปัจจุบัน ราคาเฉลี่ยเปิดตัวของคอนโดมิเนียมในปี ( 2560 -2563 ) สูงสุดอยู่ที่ 60,000 - 80,000 บาท ต่อตารางเมตร แสดงให้เห็นว่าราคาเปิดตัวของโครงการสูงขึ้นกว่า 50 - 60% เมื่อเวลาผ่านไป 3 ปี


2. การพัฒนาทางรูปแบบอาคาร

โครงการคอนโดมิเนียมช่วงปี ( 2556 – 2559 ) มีลักษณะอาคารภาพรวมของคอนโดมิเนียมส่วนใหญ่เป็นอาคารสูงไม่เกิน 8 ชั้น (Low Rise) มีหน่วยพักอาศัยในโครงการเฉลี่ยที่ 334 หน่วยรูปแบบหนึ่งห้องนอนเป็นรูปแบบที่มีมากที่สุด ลำดับถัดมาเป็นรูปแบบห้องสองห้องนอน แบบห้องสตูดิโอ และแบบห้องชุดดูเพล็กซ์ แต่ปัจุบันปี ( 2560 -2563 ) มีการเกิดขึ้นของคอนนโดคอนโดฯ High-rise มากขึ้นตั้งแต่ 22 – 30 ชั้น หน่วยพักอาศัยที่ 380 - 839 ยูนิต ต่อหนึ่งโครงการ แต่รูปแบบห้องยังไม่แตกต่างไปจากเดิมคือ แบบหนึ่งห้องนอน เป็นแบบที่นิยมพัฒนามากที่สุด
3. สิ่งอำนวยความสะดวก

โครงการคอนโดมิเนียมช่วงปี ( 2556 – 2559 ) มีสิ่งอำนวยความสะดวกของโครงการส่วนใหญ่ได้แก่ ฟิตเนต สระว่ายน้ำ ห้องรับรอง เป็นหลัก ส่วนคอนโดมิเนียมช่วงปี ( 2560 -2563 ) สิ่งอำนวยความสะดวกโครงการหลักยังมีรูปแบบเดิมคงอยู่ แต่บางโครงการในปัจจุบันได้เพิ่มเติมเช่น ห้อง พื้นที่ออกกำลังกาย (Fitness & Swimming Pool) พื้นที่ทำงานอ่านหนังสือ (Library & Co-Working Space) พื้นที่อเนกประสงค์บนดาดฟ้า (Roof Top & Sky Lounge), Karaoke Room, Mini Theater, Golf Simulator เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ใช้งานในปัจุบันมากขึ้น


4. ทำเลที่ตั้ง

โครงการคอนโดมิเนียมช่วงปี ( 2556 – 2559 )มักจะมีทำเลที่ตั้งอยู่บนถนนสายหลัก หรือยึดแนวถนนถนนมิตรภาพเป็นหลัก แต่ปัจจุบันคอนโดมิเนียปรับรูปแบบทำเลที่ตั้ง โดยการเน้นการเชื่อมโยงและใกล้กับห้างสรรพสินค้ามากขึ้น


จากข้อมูลข้างสื่อให้เห็นว่าจังหวัดนครราชสีมา ในช่วง 8 ปีที่ผ่านมามีการเกิดขึ้นของที่อยู่อาศัยแนวดิ่งหรือ คอนโดมิเนียมจำนวนมากและมีลักษณะทั้งทางรูปแบบสถาปัตยกรรม ราคา ทำเลที่ปรับเปลี่ยนไปอย่างเห็นได้ชัด โดยราคาการเปิดตัวโครงการนั้นสูงขึ้นแต่ในราคาที่สูงขึ้นสิ่งอำนวยความสะดวก และรูปแบบอาคารก็ปรับเปลี่ยนไปจากอดีตเช่น

กัน จากเคยมีเพียงตึกอาคารสูงไม่เกิน 8 ชั้น (Low Rise) และส่วนกลางที่ไม่ได้ความหลากหลาย แต่ปัจจุบันอาคารที่เกิดขึ้นเป็นตึกสูง ( High-rise) มากขึ้นตั้งแต่ 22 – 30 ชั้น Facilities หรือ พื้นที่ส่วนกลางที่ตอบสนอง Lifestyle และความต้องการที่แตกต่างกันออกไป ดังนั้นผู้พัฒนาโครงการและผู้ซื้อโครงการอาจต้องคำนึงถึงยุคสมัยที่เปลี่ยนไป Lifestyle การใช้ชีวิตของคนก็เปลี่ยนแปลงไปด้วยเช่นกัน จากเดิมที่ทุกคนเคยต้องออกไปทำงานทุกวันจันทร์ – ศุกร์ ก็กลายเป็นว่ามีงานที่เราสามารถนั่งทำที่บ้าน และส่งงานออนไลน์ได้โดยไม่ต้องเข้าออฟฟิศ แน่นอนว่าคนที่อยู่อาศัยในคอนโดที่มี Library ก็ต้องเลือกที่จะมานั่งทำงานกันอยู่ในห้องนี้บ่อยๆ เป็นต้น


ผู้เขียนบทความ อาจารย์ ธีระเดช จีนจะโปะ

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล


อ้างอิงงานวิจัย : https://architservice.kku.ac.th/wp-content/uploads/2017/06/012-%E0%B8%98%E0%B8%B5%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B8%8A-%E0%B8%88%E0%B8%B5%E0%B8%99%E0%B8%88%E0%B8%B0%E0%B9%82%E0%B8%9B%E0%B8%B0.pdf


อ้างอิงรูปภาพ : facebook page Skyline Thailand , https://sereneproperty.com/2019/korat/th/

113 views0 comments

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล

  • ARCHVU_FB
  • Vimeo - ARVU
  • ARCHVU_IG

ชั้น 4 อาคารขวัญเงิน 

84 หมู่ 4

ถนนมิตรภาพ – หนองคาย

ตำบลบ้านเกาะ อำเภอเมือง

จังหวัดนครราชสีมา 30000

โทร : 044-009-711 (ต่อ 405)

TOP

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

© 2021 Faculty of Architecture Vongchavalitkul University

  • ARCHVU_FB
  • Vimeo - Black Circle
  • ARCHVU_IG