ทุนศึกษาดูงาน ณ ประเทศสิงคโปร์

สมัครและลงทะเบียนเรียนวันนี้

รับทุนศึกษาดูงานประเทศสิงคโปร์

ทุนการศึกษาดูงานสถาปัตยกรรมประเทศสิงคโปร์ ประจำปีการศึกษา 2562 เป็นทุนสำหรับนักศึกษาใหม่ชั้นปีที่ 1 โดยเป็นการเรียนรู้นอกห้องเรียนผ่านประสบการณ์จริงเพื่อให้เข้าใจองค์ประกอบของเมืองและบริบทของอาคารสูงระฟ้า เรียนรู้รูปแบบสถาปัตยกรรมที่หลากหลาย เรียนรู้เทคโนโลยีการก่อสร้างที่ทันสมัย และเรียนรู้งานออกแบบของสถาปนิกที่มีชื่อเสียงระดับโลก ทำให้เกิดความรู้ความเข้าใจในกระบวนการออกแบบของสถาปนิกและสามารถนำประสบการณ์จากแหล่งเรียนรู้มาประยุกต์กับการเรียนทั้งเชิงวิชาการและภาคปฏิบัติ และเพื่อให้นักศึกษาได้มีโอกาสศึกษาเรียนรู้พบผู้คนในพื้นที่ที่ต่างภาษาและวัฒนธรรม          

จองสิทธิ์รับทุนการศึกษา (กรอกข้อมูลเพื่อให้เจ้าหน้าที่ติดต่อกลับ)

สนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อ :   

อาจารย์ ดร.ศิริวัฒน์ สาระเขตต์

เบอร์ติดต่อ : 081-660-0711

อาจารย์บุศรา สำราญเริงจิตต์

เบอร์ติดต่อ : 095-3619446

อาจารย์เปาลิน เวชกามา

เบอร์ติดต่อ : 098-9636866

#ARCHVU2020

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล

ชั้น 4 อาคารขวัญเงิน 

84 หมู่ 4

ถนนมิตรภาพ – หนองคาย

ตำบลบ้านเกาะ อำเภอเมือง

จังหวัดนครราชสีมา 30000

โทร : 044-009-711 (ต่อ 405)

TOP

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

  • ARCHVU_FB
  • Vimeo - ARVU
  • ARCHVU_IG

© 2020 Faculty of Architecture Vongchavalitkul University

  • ARCHVU_FB
  • Vimeo - Black Circle
  • ARCHVU_IG