SHORT COURSE

ARCHITECTURE

for BEGINNER

เรียนพื้นฐานสถาปัตย์เบื้องต้นได้

แม้ไม่มีพื้นฐาน

ประวัติศาสตร์สถาปัตยกรรม

อดีตถาปัตย์แต่ละยุคเป็นอย่างไร   ทำไมต้องรู้

การพัฒนาอสังหาริมทรัพย์

สร้างแบรนด์อสังหาฯ ให้มีมูลค่าผ่านงานออกแบบ

การวางผังเมือง

ผังเมือง ไม่รู้ ไม่ได้ 

พื้นฐานการออกแบบ

พื้นฐานการออกแบบที่ดีจะสามารถนำไปต่อยอดการออกแบบอะไรก็ได้

การวางผังบริเวณ

ขั้นแรกในกระบวนการออกแบบสถาปัตยกรรม

ทฤษฎีออกแบบสถาปัตยกรรม

หลักเกณฑ์ในการจัดองค์ประกอบในงานสถาปัตยกรรม

หลักปฏิบัติวิชาชีพสถาปัตยกรรม

สถาปนิกมือใหม่ ต้องรอด!!

สนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อ :   

อาจารย์ ดร.ศิริวัฒน์ สาระเขตต์

เบอร์ติดต่อ : 081-660-0711

ลงทะเบียนเพื่อเข้าเรียนคอร์สระยะสั้น
SHORT COURSES
(กรอกข้อมูลเพื่อให้เจ้าหน้าที่ติดต่อกลับ)

สนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อ :   

#ARCHVU2020

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล

ชั้น 4 อาคารขวัญเงิน 

84 หมู่ 4

ถนนมิตรภาพ – หนองคาย

ตำบลบ้านเกาะ อำเภอเมือง

จังหวัดนครราชสีมา 30000

โทร : 044-009-711 (ต่อ 405)

TOP

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

  • ARCHVU_FB
  • Vimeo - ARVU
  • ARCHVU_IG

© 2020 Faculty of Architecture Vongchavalitkul University

  • ARCHVU_FB
  • Vimeo - Black Circle
  • ARCHVU_IG