Time Space Sketch

นักศึกษาชั้นปีที่ 1 วาดเส้นสถาปัตยกรรมนอกสถานที่ ณ ปราสาทหินพนมวัน จังหวัดนครราชสีมา ในรายวิชาการนำเสนอแบบสถาปัตยกรรม

ซึ่งการออกไปวาดรูปนอกสถานที่ ส่งเสริมให้นักศึกษาสามารถถ่ายทอดผลงานผ่านเงื่อนไขเวลา สัมผัสถึงความรู้สึกต่อพื้นที่ว่างสู่ปลายดินสอลงกระดาษเป็นภาพเขียนที่มีชีวิต

 

5 กันยายน 2561 

IMG_0892.JPG

Paolin

IMG_2102
IMG_2102

press to zoom
IMG_2055
IMG_2055

press to zoom
IMG_2111
IMG_2111

press to zoom
IMG_2102
IMG_2102

press to zoom
1/12