NAKHONRATCHASIMA THAILAND

Time Space Sketch

 

กิจกรรมการวาดภาพลายเส้น และการเขียนทัศนียภาพทางสถาปัตยกรรม

นักศึกษาปี 1 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล ณ วัดศาลาลอย

   

การเขียนทัศนียภาพทางสถาปัตยกรรม(Perspective) จากพื้นที่จริง โดยวิทยากรรับเชิญ คุณเอกพงษ์  หงษา (พี่เอก) ได้มาให้ความรู้กับน้องๆนักศึกษาอีกครั้ง เป็นการฝึกฝนทักษะต่อยอดจากพื้นฐานให้มีพัฒนาการที่มากขึ้น ได้เข้าใจการวาดภาพในมุมมองอื่นๆและเพิ่มเติมวิธีการด้วยการใช้เครื่องมือที่เปลี่ยนไป นอกเหนือจากการได้ออกมาเรียนรู้นอกห้องเรียนแล้ว ยังถือได้ว่าเป็นการเพิ่มเติมประสบการณ์ให้ตัวนักศึกษาเองได้อีกทางหนึ่ง

การลงมือทำอย่างต่อเนื่องถือเป็นพื้นฐานสำคัญ ให้นักศึกษาได้ทบทวนและเห็นพัฒนาการของตนเอง แต่ที่มากไปกว่านั้นหากได้มีการฝึกฝนทักษะอย่างสม่ำเสมอ จะเป็นการเพิ่มความมั่นใจและทำให้มีทักษะเชี่ยวชาญในสิ่งนั้นๆได้เป็นอย่างดี

 

26 กันยายน 2561 

#ARCHVU2020

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล

ชั้น 4 อาคารขวัญเงิน 

84 หมู่ 4

ถนนมิตรภาพ – หนองคาย

ตำบลบ้านเกาะ อำเภอเมือง

จังหวัดนครราชสีมา 30000

โทร : 044-009-711 (ต่อ 405)

TOP

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

  • ARCHVU_FB
  • Vimeo - ARVU
  • ARCHVU_IG

© 2020 Faculty of Architecture Vongchavalitkul University

  • ARCHVU_FB
  • Vimeo - Black Circle
  • ARCHVU_IG