Time Space Sketch

 

กิจกรรมการวาดภาพลายเส้น และการเขียนทัศนียภาพทางสถาปัตยกรรม

นักศึกษาปี 1 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล ณ วัดศาลาลอย

   

การเขียนทัศนียภาพทางสถาปัตยกรรม(Perspective) จากพื้นที่จริง โดยวิทยากรรับเชิญ คุณเอกพงษ์  หงษา (พี่เอก) ได้มาให้ความรู้กับน้องๆนักศึกษาอีกครั้ง เป็นการฝึกฝนทักษะต่อยอดจากพื้นฐานให้มีพัฒนาการที่มากขึ้น ได้เข้าใจการวาดภาพในมุมมองอื่นๆและเพิ่มเติมวิธีการด้วยการใช้เครื่องมือที่เปลี่ยนไป นอกเหนือจากการได้ออกมาเรียนรู้นอกห้องเรียนแล้ว ยังถือได้ว่าเป็นการเพิ่มเติมประสบการณ์ให้ตัวนักศึกษาเองได้อีกทางหนึ่ง

การลงมือทำอย่างต่อเนื่องถือเป็นพื้นฐานสำคัญ ให้นักศึกษาได้ทบทวนและเห็นพัฒนาการของตนเอง แต่ที่มากไปกว่านั้นหากได้มีการฝึกฝนทักษะอย่างสม่ำเสมอ จะเป็นการเพิ่มความมั่นใจและทำให้มีทักษะเชี่ยวชาญในสิ่งนั้นๆได้เป็นอย่างดี

 

26 กันยายน 2561 

IMG_20180926_142241
IMG_20180926_142241

press to zoom
IMG_20180926_142323
IMG_20180926_142323

press to zoom
IMG_20180926_162347
IMG_20180926_162347

press to zoom
IMG_20180926_142241
IMG_20180926_142241

press to zoom
1/10