NAKHONRATCHASIMA THAILAND

โครงการออกแบบศูนย์การค้าชุมชน คอมมูนิตี้ มอลล์(Community Mall)
เริ่มต้นจากการศึกษารูปแบบการค้าปลีกสมัยใหม่ นำมาวิเคราะห์เป็นพื้นที่การใช้งาน โดยผู้ค้าปลีกรายย่อยทั้งจากภาคเอกชนและร้านค้าชุมชน   กลายมาเป็นศูนย์การค้าในขนาดที่เล็กลง เพื่อตอบสนองชุมชนที่ขยายตัว เน้นการเข้าถึงได้ง่ายและตอบสนองไลฟ์สไตล์ผู้บริโภคในปัจจุบัน โดยการออกแบบได้วางผังโครงเพื่อส่วนต่อขยายคอนโดมิเนียมในอนาคต

press to zoom

press to zoom

press to zoom

press to zoom
1/17