NAKHONRATCHASIMA THAILAND

โครงการออกแบบศูนย์การค้าชุมชน คอมมูนิตี้ มอลล์(Community Mall)
เริ่มต้นจากการศึกษารูปแบบการค้าปลีกสมัยใหม่ นำมาวิเคราะห์เป็นพื้นที่การใช้งาน โดยผู้ค้าปลีกรายย่อยทั้งจากภาคเอกชนและร้านค้าชุมชน   กลายมาเป็นศูนย์การค้าในขนาดที่เล็กลง เพื่อตอบสนองชุมชนที่ขยายตัว เน้นการเข้าถึงได้ง่ายและตอบสนองไลฟ์สไตล์ผู้บริโภคในปัจจุบัน โดยการออกแบบได้วางผังโครงเพื่อส่วนต่อขยายคอนโดมิเนียมในอนาคต

1/17

#ARCHVU2020

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล

ชั้น 4 อาคารขวัญเงิน 

84 หมู่ 4

ถนนมิตรภาพ – หนองคาย

ตำบลบ้านเกาะ อำเภอเมือง

จังหวัดนครราชสีมา 30000

โทร : 044-009-711 (ต่อ 405)

TOP

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

  • ARCHVU_FB
  • Vimeo - ARVU
  • ARCHVU_IG

© 2020 Faculty of Architecture Vongchavalitkul University

  • ARCHVU_FB
  • Vimeo - Black Circle
  • ARCHVU_IG