HOSTEL PROJECTS

NAKHONRATCHASIMA THAILAND

โครงการออกแบบที่พักสำหรับเยาวชน (Youth Hostel)
จังหวัดนครราชสีมาเป็นจังหวัดที่มีความเติบโตทางเศรษฐกิจค่อนข้างสูง และในอนาคตจะมีรถไฟความเร็วสูงเข้ามา จึงมีโอกาสที่ทำให้มีนักท่องเที่ยวหรือนักเดินทางเพิ่มมากขึ้นโดยเฉพาะเยาวชนที่มีรายได้ปานกลางทำให้มีความต้องการที่พักเพื่อการอยู่อาศัยชั่วคราวมากขึ้น ดังนั้นโครงการที่พักสำหรับเยาวชนจึงมีแนวโน้มถูกพัฒนาขึ้นและเพื่อให้เกิดการเรียนรู้แก่นักศึกษา จึงเน้นให้มีความตระหนักถึงปัญหาสภาพแวดล้อมในปัจจุบันเช่น ภาวะโลกร้อนและการเสียสมดุลทางธรรมชาติที่นำมาซึ่งการเกิดภัยพิบัติต่างๆในปัจจุบันรวมถึงการใช้ทรัพยากรธรรมชาติและพลังงานให้มีประสิทธิภาพ โดยเป็นโครงการที่พักสำหรับเยาวชนที่กลมกลืนกับสังคมและรักษาสิ่งแวดล้อม
IMG_1901
IMG_1901

press to zoom
IMG_19038
IMG_19038

press to zoom
IMG_1907
IMG_1907

press to zoom
IMG_1901
IMG_1901

press to zoom
1/6