NAKHONRATCHASIMA THAILAND

THINK TALK TOUCH SERIES#2-2018

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล ร่วมกับบริษัทวิบูลย์วัฒนอุตสาหกรรม ผู้ผลิตภัณฑ์แผ่นไม้อัดซีเมนต์ (VIVA BOARD) จัดกิจกรรมเชิงบูรณาการ workshop by VIVA (Sketch Design) ประกวดออกแบบ Multipurpose Pavillion โดยเลือกใช้วัสดุวีว่า บอร์ด เป็นวัสดุหลักใช้งานร่วมกับโครงสร้าง (ทุนสนับสนุนการศึกษาจาก VIVA รวม 5,000 บาท) ซึ่งในกิจกรรมครั้งนี้ นักศึกษาได้รับความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ ระบบการติดตั้ง ตัวอย่างลักษณะการใช้งานของวัสดุ พร้อมทั้งได้มีโอกาสออกแบบพื้นที่อเนกประสงค์ที่ใช้วัสดุ VIVA ในระยะเวลาจำกัด

10 กันยายน 2561 

IMG_0865.JPG

Teeradat

#ARCHVU2020

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล

ชั้น 4 อาคารขวัญเงิน 

84 หมู่ 4

ถนนมิตรภาพ – หนองคาย

ตำบลบ้านเกาะ อำเภอเมือง

จังหวัดนครราชสีมา 30000

โทร : 044-009-711 (ต่อ 405)

TOP

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

  • ARCHVU_FB
  • Vimeo - ARVU
  • ARCHVU_IG

© 2020 Faculty of Architecture Vongchavalitkul University

  • ARCHVU_FB
  • Vimeo - Black Circle
  • ARCHVU_IG