VU AMBASSADORS 2018 CONTEST

 

 

 

ขอแสดงความยินดีกับ

นายทศวรรษ ขวัญมงคลขจร นักศึกษาชั้นปีที่ 4 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุลได้รับ

ตำแหน่งชนะเลิศ 👑VU AMBASSADOR 2018 

และนางสาววิสุดา ชื่นขอม นักศึกษาชั้นปีที่ 3 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุลได้รับ

ตำแหน่งรองอันดับ 2 👑VU AMBASSADOR 2018 

ขอขอบคุณผู้สนับสนุนทุกท่าน ท่านคณะกรรมการ ท่านผู้มีเกียรติและผู้ทรงคุณวุฒิที่ได้ให้เกียรติเข้าร่วมงานในครั้งนี้

#VUAmbassador2018
#VUNews #Morvong 
#VongchavalitkulUniversity 
#มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล

กองประกวด : ศูนย์บริหารสื่อสารการตลาด ชั้น1 อาคารมุข-ปราณี มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล
📞044-009711 ต่อ 125,209
Facebook : VU Ambassador
ถ่ายภาพโดย คณะนิเทศศาสตร์ ม.วงษ์ชวลิตกุล

 

3 ธันวาคม 2561

Bussara

#ARCHVU2020

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล

ชั้น 4 อาคารขวัญเงิน 

84 หมู่ 4

ถนนมิตรภาพ – หนองคาย

ตำบลบ้านเกาะ อำเภอเมือง

จังหวัดนครราชสีมา 30000

โทร : 044-009-711 (ต่อ 405)

TOP

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

  • ARCHVU_FB
  • Vimeo - ARVU
  • ARCHVU_IG

© 2020 Faculty of Architecture Vongchavalitkul University

  • ARCHVU_FB
  • Vimeo - Black Circle
  • ARCHVU_IG