VU AMBASSADORS 2018 CONTEST

 

 

 

ขอแสดงความยินดีกับ

นายทศวรรษ ขวัญมงคลขจร นักศึกษาชั้นปีที่ 4 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุลได้รับ

ตำแหน่งชนะเลิศ 👑VU AMBASSADOR 2018 

และนางสาววิสุดา ชื่นขอม นักศึกษาชั้นปีที่ 3 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุลได้รับ

ตำแหน่งรองอันดับ 2 👑VU AMBASSADOR 2018 

ขอขอบคุณผู้สนับสนุนทุกท่าน ท่านคณะกรรมการ ท่านผู้มีเกียรติและผู้ทรงคุณวุฒิที่ได้ให้เกียรติเข้าร่วมงานในครั้งนี้

#VUAmbassador2018
#VUNews #Morvong 
#VongchavalitkulUniversity 
#มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล

กองประกวด : ศูนย์บริหารสื่อสารการตลาด ชั้น1 อาคารมุข-ปราณี มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล
📞044-009711 ต่อ 125,209
Facebook : VU Ambassador
ถ่ายภาพโดย คณะนิเทศศาสตร์ ม.วงษ์ชวลิตกุล

 

3 ธันวาคม 2561

IMG_0843.JPG

Bussara